Monthly Archives: March 2018

02 NHÂN VIÊN KINH DOANH PHẦN MỀM

02 NHÂN VIÊN KINH DOANH PHẦN MỀM Số lượng : 2 1. Mô tả công việc Tìm kiếm khách hàng Tiếp nhận cơ hội bán hàng Tư vấn sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng Thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ Chốt hợp đồng Tổ chức triển khai sản phẩm dịch vụ […]