Tính năng phần mềm

Phần mềm quản lý trung tâm PSE 4.0

Module Quản lý tuyển sinh

Hỗ trợ bộ phận tư vấn quản lý và chăm sóc khách hàng tiềm năng, gồm các tính năng:

 • Cập nhật danh mục khách hàng
 • Quản lý danh mục khu vực tuyển sinh
 • Tìm kiếm danh mục khách hàng cơ bản, nâng cao
 • Lọc theo khu vực quản lý
 • Lọc nhanh trạng thái khách hàng: tiềm năng, đợi demo, đợi test, đợi đăng ký, đã đăng ký.
 • Xuất dữ liệu báo cáo khách hàng tiềm năng
 • Cập nhật lịch sử tư vấn
 • Tìm kiếm lớp học phù hợp cho học sinh cần demo

moduletuyensinh

moduelquanlyhocvien

Module Quản lý học viên

Cung cấp khả năng cập nhật danh sách học viên vào hệ thống, giúp theo dõi và quản lý học viên 1 cách nhanh chóng và thuận tiện, hỗ trợ các tính năng

 • Cập nhật danh sách khách hàng
 • Phân lớp học sinh
 • Thu học phí học sinh
 • Phát đồ dùng học tập
 • Quản lý bảo lưu, nghỉ học
 • Hỗ trợ tìm kiếm nhanh cơ bản, nâng cao

 

Module Quản lý đào tạo

Cho phép quản lý điểm danh, phân lớp giáo viên, xếp lịch.

 • Cập nhật danh sách điểm danh
 • Đánh dấu và ghi chú học sinh nghỉ học
 • Báo cáo học sinh sắp hết hạn
 • Thống kê số buổi dạy của giáo viên
 • Cho phép phân lớp giáo viên
 • Xếp lịch giáo viên theo tuần
diemdanhv2
quanlydaotao

Module Báo cáo

Hỗ trợ các bộ phận trong trung tâm có thể theo dõi tình hình từ chi tiết đến tổng hợp của toàn trung tâm, gồm các tính năng

 • Thống kê danh sách nhân sự
 • Thống kê danh sách lớp
 • Thống kê danh sách học sinh
 • Thống kê số buổi học còn lại của học sinh
 • Thống kê doanh số của tư vấn
 • Thống kê số buổi dạy của giáo viên
 • Thống kê tình hình thu chi
 • Theo dõi công nợ
 • Thống kê kho

Module Quản lý kho

Cung cấp thông tin về kho cho kế toán mua hàng, và kế toán bán hàng, cung cấp cho các nhà quản trị công cụ chuyên nghiệp để quản trị kho, và các nghiệp vụ phát sinh liên quan tới việc quản trị kho.

 • Nhập kho
 • Xuất kho
 • Thống kê kho
 • Danh mục kho
kho